Misja Izby


Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Federacji Rosyjskiej i rosyjskich interesów gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie to jest realizowane wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów i instytucji polskich i rosyjskich. Dla swoich członków Izba podejmie szereg działań statutowych w tym gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, w szczególności informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej.

Oprócz działalności o charakterze informacyjnym, Izba prowadzi działalność konferencyjną i szkoleniową, która ma za zadanie podwyższenie świadomości wśród członków o zasadach prowadzenia działalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Federacji Rosyjskiej. W ramach zadań Izby jest przygotowywanie i prowadzenie misji handlowych oraz targów branżowych.

 

Więcej w tej kategorii: Statut Izby »

Nasi Partnerzy

pl_kwadrat_tlo_biale_kig_szary.jpg
eurocon.jpg
stopczykmikulski.png
logo1.png
BRILLAW_logo_RGB.jpg
LOGOTYP_SP.K.jpg
logo.png
logo-przedsiebiorcy1.jpg
logo_GSW.jpg