Program

Realizacja.

 1. Gromadzenie i dostarczanie członkom Izby informacji dotyczących sytuacji gospodarczej w Rzeczpospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, w szczególności informacji o stanie i rozwoju zagadnień polityki gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie pism ogólnych, roczników, przeglądów i innych publikacji.
 2. Nawiązywanie współpracy regionalnej i branżowej poprzez podpisanie umów z rosyjskimi izbami gospodarczymi. Na terenie Rosji działa około 3000 izb branżowych i regionalnych. Izba w określonym czasie doprowadzi do podpisania umów o współpracy z kilkoma największymi izbami w zakresie wymiany informacji, udziału podmiotów gospodarczych w imprezach organizowanych przez strony.
 3. Obecność Izby na imprezach handlowych poprzez organizowanie wyjazdów, ekspozycji targowych dla polskich i rosyjskich przedsiębiorców, konferencji przybliżających najbardziej perspektywiczne branże na rynku polskim i rosyjskim.
 4. Organizowanie misji handlowych. Znaczącym zadaniem dla Izby jest przygotowywanie misji handlowych do Federacji Rosyjskiej, a także przyjmowanie delegacji rosyjskich przedsiębiorców w Rzeczpospolitej Polskiej. Misje handlowe mogą być szczególne interesujące dla polskich przedsiębiorców inwestujących lub zamierzających inwestować w regionalną gospodarkę Federacji Rosyjskiej, a także dla rosyjskich przedsiębiorców inwestujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Izba wspiera i promuje misje handlowe zarówno do Federacji Rosyjskiej i Rzeczpospolitej Polski.
 5. Organizowanie szkoleń. W celu wsparcia bilateralnej współpracy gospodarczej Izba pełni misję w postaci krzewienia wiedzy o partnerach biznesowych w Federacji Rosyjskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.Warunki, zasady i kultura prowadzenia działalności w danym kraju są omawiana w trakcie szkoleń specjalistycznych organizowanych przez Izbę. Szkolenia są branżowe, specjalistyczne, skierowane do potrzeb członków Izby w zależności od specyfiki wykonywanej działalności i obejmują zagadnienia
   • szkolenia w zakresie podatkowym - system podatkowy, obowiązujące cła i podatki, sankcje skarbowe, zwolnienia podatkowe, procedury odwoławcze od decyzji pokontrolnych itd.;
   • szkolenia w zakresie celnym – procedury celne, opłaty, terminy, sankcje organów celnych itd.;
   • szkolenia w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej dla polskich przedsiębiorców w tym branżowych   – dokumentacja rejestracyjna, rodzaje spółek, obowiązki itd.;
   • szkolenia w zakresie prawa gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej – przepisy prawa gospodarczego, uwarunkowania legislacyjne funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarski, kompetencje instytucji administracyjnych odpowiadających za gospodarkę, postępowanie sądowe gospodarcze.
 6. Współpraca z organami administracji rządowej. Utrzymywanie relacji z organami administracji rządowej wspierającymi rozwój polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej stanowi podstawę funkcjonowania Izby.

 

Więcej w tej kategorii: « Statut Izby Władze Izby »

Nasi Partnerzy

pl_kwadrat_tlo_biale_kig_szary.jpg
eurocon.jpg
stopczykmikulski.png
logo1.png
BRILLAW_logo_RGB.jpg
LOGOTYP_SP.K.jpg
logo.png
logo-przedsiebiorcy1.jpg
logo_GSW.jpg